Domácí hospicová péče


Je to odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného a to na doporučení ošetřujícího lékaře. Řídí se potřebami a přáním pacienta a jeho rodiny.

Péče je zaměřena na tlumení bolesti a dalších symptomů, péči o pokožku, převazy defektů, dekubitů, ran, dále na výživu pacienta, psychickou podporu.

Cílem je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, osamocením a dalšími negativ. jevy a byla zachována jeho lidská důstojnost.

Ošetřující sestra spolupracuje s obvodním lékařem, ambulancí chronické rány, ambulancí bolesti, Nutriční poradnou, s duchovním psychologem a soc. pracovníkem.

Dále sestra zaučuje ošetřující členy rodiny v péči o těžce nemocného člověka. Tato péče zahrnuje především zajištění hygieny, péči o pokožku, polohování pacienta a další. Součástí našich služeb je doporučení a zajištění vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (antidekubit. matrace, polohovací lůžka, oxygenátor, toaletní křesla, chodítka....), které uleví nemocnému a usnadní péči pečujícímu.


Pokud se rozhodnete nás finančně podpořit, číslo našeho účtu je 1221399339/0800.

Vaše prostředky použijeme k zakoupení dalších pomůcek pro umírající pacienty v našem městě a spádových obcích.