Zdravotní výkony

 • Péče o nemocné propuštěné z nemocnice
 • Péče o diabetiky, kardiaky, o klienty s portem, žilním katetrem
 • Péče o klienty v terminálním stadiu života všech nemocí, provádíme paliativní péči - péče o umírající
 • Podáváme infuzní terapii do žíly, podkoží, podle ordinace lékaře
 • Kontinuálně podáváme léky proti bolesti - infuzním dávkovačem
 • Domácí oxygenoterapii - podání kyslíku, kontroly dušnosti - oxymetry
 • Odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • Podání léků ve všech formách, včetně injekcí a inhalací
 • Péči o permanentní katetry, stomie
 • Cévkování, klyzma, výplachy
 • Převazy operačních ran, bércových vředů, dekubitů
 • Rehabilitaci po mozkové příhodě, úrazu, operaci
 • Nácvik používání kompenzačních pomůcek
 • Další odborná péče dle požadavků lékaře

Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Lékařem indikovaná zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.