Obstaráme pro vaše blízké všechny důležité věci běžného života.

  • Nákupy, nutné pochůzky, zajištění a donáška léků
  • Práce spojené s udržováním domácnosti
  • Celková koupel včetně mytí vlasů
  • Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, přesunu na lůžko nebo vozík, jednoduché ošetřovatelské úkony
  • Doprovod na vyšetření
  • Hlídání seniorů v domácím prostředí
  • Úklid domácností seniorů
  • Další služby dle Vašeho přání a našich možností

Maximální cena služeb je stanovena vyhláškou MPSV a jejími přílohami.

V oblasti Vysokého Mýta pečovatelské služby neposkytujeme.