Zdravotní péče

Pomůžeme vám s komplexní zdravotní péčí o vaše blízké po propuštění z nemocnice a o dlouhodobě nemocné. Budou vám tak moci zůstat na blízku, v prostředí, které znají. Tak jim bude lépe. Vám naše pomoc umožní příliš nenarušit váš obvyklý běh života.

Paliativní péče

Umírání doma je důstojnější. Pomůžeme nemocnému zvládat poslední dny života v prostředí, které důvěrně zná a mezi lidmi, které má rád. Vám budeme v těchto složitých dnech oporou a rádci.

Naši dárci

Děkujeme obcím Jablonné nad Orlicí, Orličky, Čenkovice, Jamné nad Orlicí a všem spoluobčanům, kteří nás finančně podporují. Díky Vám dokupujeme pomůcky jako je kyslík, invalidní vozíky , chodítka aj. Pomůcky půjčujeme potřebným spoluobčanům.

O nás

Agentura domácí péče vznikla 1. 4. 1996 rozhodnutím Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí - referát zdravotnictví na základě záměru a cíle poskytovat kvalitní domácí péči v oblasti Jablonné nad Orlicí. Agentura svoji působnost rozšířila v roce 2001 na oblast Králík a okolí, v roce 2011 na oblast Vysokého Mýta. Díky své mnoholeté historii má Agentura vybudované odborné i materiální zázemí, které ji dovoluje další zkvalitňování poskytované péče. Zaměstnanci se systematicky vzdělávají.

Organizace je od roku 1996 řádným členem Asociace domácí péče ČR.

Smluvní vztahy ze zdravotními pojištovnami
1. Všeobecná zdravotní pojištovna
2. Odborová zdravotní pojištovna zaměstnanců bank a pojištoven
3. Česká průmyslová zdravotní pojištovna
4. Vojenská zdravotní pojištovna
5. Zdravotní pojištovna Ministerstva vnitra

Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o.
IČ: 275 53 248
IČZ: 70 746 000
jednatelka: Naděžda Nováková,
telefon: +420 604 440 163
e-mail: nada.novakova@tiscali.cz

Pracujeme v souladu s pravidly GDPR.

Starají se o vás...

 • Mgr.Pavla Tillová
  staniční sestra - Vysoké Mýto
  733 484 176
  domaci.pece@centrum.cz

 • Marcela Pecháčková
  staniční sestra - Jablonné n. O.
  732 501 416
  dop@dop-nada.cz